Sidste nyt: 

  • Ekstraordinær generalforsamling d. 5. Okrober kl. 19.00 
  • Tilmelding for sæson 2021/2022 åbner for alle 2/8/2021 kl. 19.00

Vigtig Information:

Instruktører søges.
Har du mod på at blive instruktør hos TST?
Så send os en mail til et af vores bestyrelsesmedlemmer.
Find kontaktoplysningerne HER.

Ekstraordinær Generalforsamling i tst Gymnastik, tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00-21.00 i tst aktiv-center, mødelokale

Da det ikke på den ordinære generalforsamling var muligt at samle bestyrelsesmedlemmer nok til at danne en ny bestyrelse, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Ønsker du ikke at stille op til bestyrelsen, beder vi dig møde op alligevel, så vi kan få os en snak om hvordan vi viderefører gymnastikafdelingen med en meget lille bestyrelse, til glæde for dig og dit barn.

Hvis ikke der kommer flere frivillige i bestyrelsen, må vi lukke gymnastikafdelingen.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter

- På valg er Karen Klarskov Møller (modtager ikke genvalg)

- På valg er Luiza Bertelsen (modtager ikke genvalg)

Der skal findes mindst tre nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

3) Eventuelt

Mød op og støt op om det frivillige arbejde i tst Gymnastik.
Vi har brug for gode kræfter i foreningsarbejdet.

Arkiv:
VIGTIG CORONA-INFO FOR ALLL MEDLEMMER- OPDATERET D. 03/03-2021
Vi må desværre meddele at TST gymnastik må afslutte sæsonen for i år. Beslutningen er taget på baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen.
Alle medlemmer skulle gerne have modtaget en mail angående den tidlige afslutning af sæson 2020-2021

VIGTIG CORONA-INFO FOR ALLL MEDLEMMER- OPDATERET D. 07/12
-2020

Vi må desværre meddele at alt gymnastik i TST er nedlukket fra onsdag d. 9/12-2020 til og med søndag d. 3/1-2021.

Vi opfordrer jer til at holde øje med mail og facebook, hvor vi vil komme med løbende opdateringer i tilfælde af forlængelse eller ændringer. Der vil også blive sendt mails ud til de enkelte hold, i tilfælde af andre informationer forbundet med nedlukningen.

Har i spørgsmål, er i velkommen til at kontakte bestyrelsen og ikke instruktørerne.

Vi refundere ikke på baggrund af nedlukninger. Der er stadig udgifter til halleje og trænerlønninger.

VIGTIG CORONA-INFO OM SÆSONSTART - OPDATERET D. 24/09-2020

Vi følger fortsat nedenstående i foreningen, der vil dog være ændringer for nogle hold. Disse ændringer meldes ud på mail, er du i tvivl om hvor vidt du skal komme til træning, så kontakt din træner inden du møder op.

Slutteligt vil vi minde alle om at hallerne vi træner i, er offentlige tilgængelige steder og derfor skal alle over 12 bære mundbind til og far træning.

VIGTIG CORONA-INFO OM SÆSONSTART - OPDATERET D. 18/09-2020

Efter pressemeddelsen d. 18/09-2020, har bestyrelsen snakket om hvordan vi skal reagere ude i hallerne, så vi fortsat kan blive ved med at træne. Som det ser ud nu, har vi ikke nogle udfordringer i form af størrelse, der gør at vi ikke forsat kan træne.
Vi opfordre til at man fortsat er flittig til at spritte af, at man stadig selv medbringer en måtter, og at man er så få familiemedlemmer afsted af gangen.

Derudover det meget vigtigt at man jævnligt tjekker sin mail, da det vil blive meldt ud hver, hvis der er ændringer. Oplever man problemer med sin mail, så sørg for at tilføje tstgymnastik til sit adressekartotek.

I hallerne er opsat håndsprit ved indgangen, det for venter vi at i bruger. Dernæst er der indkøbt overfladedesinfektionsmiddel, som skal bruges på alle redskaber eller udstyr, anvendt i træningstiden. Vi forventer at alle hjælper til, børn som voksne, med at afspritte inden træningens afslutning.

Vi opfordre alle til at mærke efter, og tage stilling til, hvor vidt man føler sig syg inden træning. Det gør vi, for at beskytte vores instruktører og andre medlemmer i klubben bedst muligt.

Skulle uheldet være ude, og du eller dit barn bliver syg efter en træning, så meld tilbage til den pågældende instruktør hurtigst muligt, så vi kan kortlægge smittespredningen.

Derudover opfordre vi alle aktive medlemmer til at selv at medbringe håndklæde og/eller træningsmåtte.

Slutteligt forventer vi at alle overholder de retningslinjer der er sat op for antal i hallen, afstand under træning, afstand ved omklædning og brus, osv. Skulle der være tvivl, så spørg din instruktør, denne person har sidste ord.
Vi ved at i efterhånden er trænet i det, så det skal nok gå alt sammen.

Vi glæder os til at se jer allesammen i hallerne igen.

Forårsopvisning 2019