DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 17. juni 2020

Referatet godkendes enstemmigt.

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3. august 2020

Referatet godkendes enstemmigt.

  1. Formandens bemærkninger

En gymnast på 26 kontaktede bestyrelsen, med et ønske om at gå på opvisningsholdet. Der har været nogle klager fra instruktører, som har udtrykt utilfredshed.

Vi aftaler at alle hold bliver gennemgået både for antal deltagere og tidspunkt/hal.

  1. Andres bemærkninger

Carsten har skrevet ang. En tidligere acro-træner, som ikke har fået løn for sidste sæson.

Vi aftaler at hun får ½ løn som hjælpeinstruktør, med en kontrakt bagudrettet (fra september 2019). Hun var kun på hver anden uge, derfor 800 kr. Laura laver kontrakten og sender den til underskrift.

Sarah meddeler at familien flytter til Nordjylland fra 1. oktober. Der skal skaffes instruktør til de to børnehold. Vi trækker alle sammen i nogle tråde.

  1. Opfølgning på opgaver fra sidste møde

Luiza: Adgang til Skjoldhøj kan kun ske, ved booking af hallen. Ellers skal det være i normal arbejdstid. Der er blevet afsendt endnu en pakke med desinfektionsmiddel afsted.

Redskabsrummet gennemgås i dag efter mødet!

Vivian: Har et hængeparti omkring trøjer.

Laura har fået ordnet hold i conventus.

180.000 på kontoen, hvilket er lidt mindre end normalt. Vi starter lidt lavt og afventer.

Hjemmesiden er helt opdatering.

  1. Opdatering på Corona-situationen

Der skal laves skriv til hjemmesiden ang. Smittespredning og opsporing. Kommunen skal have besked, hvis et medlem er konstateret smittet.

Der laves et skriv til tilmeldingssiden på hjemmesiden ang. De 150 kr.

  1. Klargøring til instruktørmøde

Alt er klart.

  1. Næste bestyrelsesmøde tirsdag 15. september 17.30

Prisen skal fastsættes til holdene, da der har været bud efter det.