Generalforsamling i tst gymnastik 2018
Tid og sted: Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 i tst Aktivcenter, det store mødelokale.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges 6 medlemmer, samt 2 suppleanter.

• Carsten Bossen, modtager gerne genvalg
• Vicki Worch, modtager gerne genvalg
• Vivian Dalsgaard Olesen, modtager gerne genvalg

7. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst’s Hovedbestyrelse

8. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Lisa Snedker på mail: gym.formand@tst-tilst.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
tst Gymnastik

 

Den 24. januar 2018