Referat-Dagsorden General forsamling i gymnastik afd. TST 28.02.2019 

 

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer incl. Marianne, samt en gymnast fra Callanetics. 

Fraværende: Sofie 

Referent: Vicki 

Dirigent: Carsten 

 

  1. Carsten valgt til dirigent og Vicki som referant. 
  1. Formandsberetning, det bliver sendt, så det ligger på skrift. 
  1. Fremlæggelse af afsluttet årsregnskab, godkendt 
  1. Orientering og fremlæggelse af budgettet for indeværende år. Godkendt 
  1. der var ingen indkomne forslag 
  1. valg til bestyrelsen: Lisa (formand) stopper, Sofie modtager genvalg, Karen modtager genvalg, (Vicki, Carsten og Vivian fortsætter, ikke på valgt i år) 
  1. det er enstemmigt vedtaget at HB medlem samt udnævnelse af div. Bestyrelsesposter, vælges på 1. konstituerende bestyrelsesmøde. 
  1. vedtægtsændringer fra HB”Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.  godkendt 
  1. Stor ros til Birthe Tang, for hendes engagement på Callanetics holdet. Der gøres opmærksom på at, vi skal huske at tjekke, hjemmesiden for datoer og klokkeslæt da det opleves, at der af og til er fejl.