Ekstraordinær Generalforsamling 2021

tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00-21.00 i tst aktiv-center, mødelokale

 

Dagsorden & Referat

1) Valg af dirigent og referent:

Karen valgt som dirigent og Vivian valgt som referent

2) Valg af bestyrelse:

Jesper Vahlstrup Madsen, valg for 2 år

Christina Rose Splidsboel, valgt for 2 år

Iben Badsberg, valgt for 1 år

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Kristen Kirk Nygaard, valgt for 1 år

3) Eventuelt:

Intet til referat