Generalforsamling 2023

Nu nærmer den årlige generalforsamling sig, og vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen.

Skal du eller dit barn også næste sæson have mulighed for at gå på et gymnastikhold, har vi brug for dine hænder. Er du IT-nørd, talknuser, god til at skrive artikler eller noget helt fjerde så er det lige dig vi mangler.

Vi hjælper hinanden med opgaverne i bestyrelse, men har et hovedansvarsområde, så alle ved hvem der er tovholder. Det er ca. 2 – 2,5 time vi bruger på det pr. måned.

Vi vil også gerne se dig til generalforsamlingen selv om du ikke har lyst til en post i bestyrelsen, men bare har input til hvad vi i bestyrelsen kan gøre bedre.

Så reserver den 27 februar kl. 19, vi ses i det store møde lokale.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 – 3 i lige år og 3 – 4 i ulige år
  På valg er: Jesper, Christina, Bodil og Kristen
 7. Valg af 2-3 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst’s Hovedbestyrelse, vi foreslår at bestyrelsen selv vælger et medlem på konstitueringsmødet
 9. Eventuelt

Sæt kryds i kalenderen og kom glad, så kan du være med til at præge fremtiden i TST gymnastik.

Vi har altid brug for hænder til forskellige opgaver om det er som instruktør, hjælpeinstruktør, bestyrelsesmedlem eller noget helt andet, så kom og lad os få lidt af din tid i foreningen.